Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 584647

Dato: 21.03.2022

Vaksiner, som den nå brukt for covid, og andre nye vaksiner som fortsatt er på eksperimentstadiet der man har begrenset kunnskap om bivirkninger bør ikke være pålagt å ta under noen som helst omstendighet. Å kreve dette er krenkende og noe som nå ikke hører hjemme i et sant demokratisk samfunn, og heller ikke bør være det i fremtiden.