Høringssvar fra Antje Rother

Dato: 21.03.2022

Høringssvar

Nei til vaksinesertifikat og koronapass

Jeg ønsker å vise mitt standpunkt til dette høring.

  1. Jeg er imot tvangsvaksinering.
  2. Jeg er imot tvungen isolasjon av uvaksinerte menneske og deltagelse i samfunnet.
  3. Jeg er imot krav om vaksinering av små barn og ungdommer.
  4. Menneskerettigheter skal alltid går foran smittevern.
  5. Jeg er imot vaksinepass/ koronapass som kan brukes også til utestenging i samfunnet.
  6. Jeg er imot sanksjoner mot uvaksinerte på alle mulig måte -spesielt på jobb, det gjelder også at det kan brukes som begrunnelse til oppsigelse og frata av lønn.
  7. Jeg ønsker uavhengige og upålitelige undersøkelse om vaksinevirkninger og vaksineskader og åpent innsyn i resultatene til befolkning.

Med vennligst hilsen

Antje Rother