Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 254145

Dato: 15.03.2022

Jeg ønsker ikke at man kan bruke corona pass til bestemme hvor folk reiser eller jobber