Høringssvar fra Bente Roel

Dato: 20.03.2022

Nei

Og JA til frihet og menneskerettigheter.