Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103215

Dato: 08.03.2022

Jeg ser ingen grunn til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

"Pandemien" er nå over, i den grad det i det hele tatt var en pandemi, jfr mortalitetsstatistikk fra tidligere normalår.

Det kan være grunn til å spørre om det ikke også bør reises riksrettssak mot forslagsstiller Jonas Gahr Støre for manglende evne og vilje til å beskytte befolkningens helse mot tvilsomme medisinprodusenter.