Høringssvar fra Inger Helen Stensvold

Dato: 21.03.2022

Ett helt klart nei til berøving av frihet og retten til å ferdes fritt. Dette bryter mot all menneskelighet. Nå få myndighetene slutte å tulle og være ansvarlige ledere.