Høringssvar fra Astrid Fuhr

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter.