Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 499429

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette og at dere fratar oss demokratiske rettigheter, og snevrer inn rettighetene og livskvaliteten vår. Minner mer og mer om kontroll og et fryktsamfunn! Frykten mates jevnlig. Legg merke til og vær bevisst på det. Ikke noe godt samfunn å leve i!