Høringssvar fra Mona Fjellstad

Dato: 05.03.2022

Kan dere snart slutte nå? NEI jeg vil ikke ha koronapass, NEI jeg vil ikke ha forlengelser og utvidelser av restriksjoner og lover. Jeg vil at mine barn skal vokse opp i en fri verden, ikke i ett politisk sykdomsbilde.