Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 117636

Dato: 08.03.2022

Jeg tar på det sterkeste avstand fra forlengelse av denne loven som krenker norske borgeres menneskerettigheter. Det er ikke bevist ved forskning eller annet at smittevernloven har reddet mange liv. Man har kanskje "flatet ut" smittekurven noe, men følgeskader på barn og unges psykiske helse og tap i næringsliv har trolig gjort like stor skade som de kortsiktige gevinstene tiltakene hadde. Man har gode muligheter til å isolere utsatte grupper uten at man skal tvangsbehandle hele befolkningen med tiltak.