Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 245819

Dato: 14.03.2022

Forlengelse av midlertidige forskrifthjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien må opphøre umiddelbart.

Vi er ikke lenger i en pandemi. Alle regler/lover som her foreslås videreført ser jeg på som et overgrep mot Norges befolkning. At dette i det tatt blir sendt på høring er uforståelig. Er sterk imot forslaget.