Høringssvar fra Kenneth Strand

Dato: 21.03.2022

Koronasertifikatet og forlengelse av smittevernloven bryter med prinsippet om forholdsmessighet,og midlertidig permanent er ikke noe som ønskes i et demokratisk samfunn!