Høringssvar fra Eric Perroud

Dato: 20.03.2022

Som en bekymret borger stiller jeg meg absolutt negativ til denne høringen! Jeg sier utvilsomt NEI til forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Hvis myndighetene hele tiden skal forlenge slike forskriftshjemler, vil de ende opp med å bli alt annet enn "midlertidige." Hva slags samfunn er det man ønsker å etablere egentlig? Nei, dette er IKKE greit! Denne utviklingen med stadige høringer om forlengelse av hjemler som i realiteten, i ytterste konsekvens, dramatisk vil innskrenke den vanlige borgers friheter og menneskerettigheter, og det med ulovlig korte høringsfrister, må opphøre!

Hvis denne utviklingen fortsetter, vil det ikke ende godt! Historien er vårt vitne!