Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 381922

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien. Skremmende om det blir tvangsvaksinering. Folk må få bestemme over son egen kropp. Tvang strider imot både naturlov og menneskerettigheter.