Høringssvar fra Brede Kåsa

Dato: 20.03.2022

Sender kopi av svar til forrige tilsvarende høring, saksnummer: 22/978.

Dette svaret gjelder fortsatt:

Forslaget aksepteres ikke.

Det gjelder alle punkter og forslag i høringen om endringer, uavhengig av hva som allerede er innført/tatt i bruk, eller planlagt innført/tatt i bruk.

Jeg og min familie skal holdes utenfor dette tøvet. Dere skal ikke røre oss. Vi skal ferdes fritt og disse «tiltakene» nevnt i høringen og ellers brukt smitteverloven/forskriften skal ikke gjelde oss.

Vi aksepterer ikke. Innføringen av smittevernloven var et statskupp. Dere er fiende av land og befolkning og har ikke vår tillit.

Omvend dere!