Høringssvar fra Elisabeth bryn

Dato: 05.03.2022

Unyttig lovforslag!!! Det bør dere skjønne ut fra erfaringer vi må har. Glem dette og konsentrer dere om viktig saker!!! Vi trenger fellesskapsfølelse, vi trenger bevaring av norsk natur! Ikke vindmøller!!!! Vi trenger å leve i et land der vi har tillit til våre folkevalgte!!! Det har vi ikke nå!!! Ta ansvar dere har på alvor!!!