Høringssvar fra Maggi

Dato: 18.03.2022

Jeg sier NEI til dette og ber om at dere IKKE forlenger se midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven. Og at håndteringen deres av koronapandemien forkastes.