Høringssvar fra Fredrik Hassel

Dato: 05.03.2022

Dette er lovstridig og generelt helt umoralsk og tvinge mennesker gjennom isolasjon eller tvang å medisinere mot sin egen vilje.

Jeg tror nesten ikke at man engang kan foreslå noe slikt. Jeg motsetter meg dette sterkt og forventer at våre folkevalgte velger å beskytte folkets rett til frihet og autonomi over egen kropp og helse.