Høringssvar fra Jonny Larsen

Dato: 08.03.2022

Jeg protesterer på det kraftigste mot dette forslaget som er grunnlovsstridig og også det faktum at vi har ingen pandemi lenger

Jeg er ikke vaksinert og skal heller ikke bli det.

Blir dette vedtatt mister jeg enda mere av min frihet i et land hvor dette bør være en selvfølge.

Mvh Jonny Larsen

Fururingen 24

2033 Åsgreina