Høringssvar fra Karoline Leiros

Dato: 21.03.2022

Jeg sier helt klart nei til hele dette forslaget. Myndighetene skal ikke ha makt til å gjennomføre tvangsmessige og frihetsberøvende smitteverntiltak hver gang et influensalignende virus dukker opp. Tiltak som overhodet ikke står i forhold til alvorlighetsgraden av sykdommen. Det har vært nok maktmisbruk, tvang og frihetsinnskrenkning.