Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 362412

Dato: 19.03.2022

Jeg støtter IKKE dette forslaget.