Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 541729

Dato: 21.03.2022

Dere har ingen rett til å fortsette med å utøve makt ovenfor den norske befolkning på dette viset. Nok er nok! Vi sier NEI, en gang for all