Høringssvar fra Anne Beth Klausen

Dato: 20.03.2022

Vedr. høringssvar for forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien. Dette er jeg imot! Det er veldig urovekkende og skremmende at slike forslag fremmes! Jeg er for Frihet og vern av menneskerettigheter!