Høringssvar fra Bjørg Gotaas

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette forslaget og for frihet og vern av menneskerettighetene.