Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 498611

Dato: 20.03.2022

Eg ønsker ikkje forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven når det gjeld koronapandemien.
Ønsker ikkje at det skal fattes lover i fht isolasjon , smittekarantene ifht importsmitte. Ei heller at ein skal kreve vaksinasjon av befolkningen mot eins vilje og bruk av vaksinasjonspass/coronapass.