Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 130224

Dato: 08.03.2022

Eit klart og tydeleg nei til segregeringspass! Dette passet har ingenting med helse å gjera. Koronavaksinerte smittar beviseleg like mykje,om ikkje meir,enn ikkje vaksinerte. Og kvifor er folk,fortrinnsvis "fullvaksinerte" sjuke av sjukdommen dei vart vaksinerte mot?

Passet bryt på mange område med både norsk grunnlov og ikkje minst grunnleggjande menneskerettar(retten til sjølv å bestemma over eigen kropp etc). Dette handlar i all hovudsak om kontroll og tap av frihet for folk og land.

Gjentar difor: Nei til koronapass!!