Høringssvar fra Feliks P.

Dato: 20.03.2022

Nei

Til forslag om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien mv.)

Feliks P.