Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 255021

Dato: 15.03.2022

Nei, jeg er imot dette! Nå får det være nok!