Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 324325

Dato: 18.03.2022

Er ikke enig med hørings forslaget.