Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 276234

Dato: 16.03.2022

Nei. Vi skal på ingen måte videreføre koronarestriksjoner i noen form. Hverken i hjemler, snittevernlover eller noe annet regelverk. Det er et grovt overtramp på folkets demokratiske rettigheter som frie folk i velferdsstaten Norge. Bruk heller skattepengene våre klokt. Rust opp helsevesenet i stedet for å kutte det ned. Takk!