Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 136949

Dato: 09.03.2022

Vi vil ikke ha korona pass, da Covid19 ved omicron ikke kan ses på som en almenfarlig sykdom. Avvikle allt omgående.