Høringssvar fra Ida Elisabeth Normann

Dato: 21.03.2022

Jeg er absolutt imot en forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedsskapsloven for handtering av koronapandemien. Tiltakene mot korona har allerede forårsaket langt mer skade enn viruset de er ment å bekjempe, og jeg mener at å begrense folks rettigheter på grunnlag av en udugelig test for mot en sykdom som ikke har høyere dødelighet enn en influensa er fullstendig uakseptabelt. Jeg ønsker å leve i ett fritt samfunn og velge selv hvordan jeg vil ta vare på min egen helse.

Med hilsen Ida E. Normann