Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 265235

Dato: 16.03.2022

Norsk lov forplikter seg til å følge menneskerettighetene. Nünbergkodeksen brytes! NEI til koronapass!!