Høringssvar fra Christine

Dato: 18.03.2022

Nei til koronapass, nei til tvangvaksinering og nei til forlengelse av smittevernloven. Jeg ber med dette om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskrifthjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes!