Høringssvar fra Freddy M. Kronhaug

Dato: 10.03.2022

Hvor er pandemien og krisen dette er nødvendig for? Å forlenge krisetiltakene er ren og skjær undergraving av demokratiet. At regjeringen ønsker dette viser ganske klart og tydelig at de ikke lenger har tro på demokrati som styringsform.