Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 234333

Dato: 13.03.2022

NEI til forlengelse av alle midlertidige forskriftshjemler av smittevernloven.

Reglene er ikke forholdsmessige, og forhindrer heller ikke smitte.

Vaksinerte smittes, smitter andre og blir alvorlig syke og mange blir også innlagt på sykehus, til tross for både 2 og 3 doser.

Sykehuskapasiteten må økes. Regler, som bare fører til økt kontroll av mennesker, må fjernes.