Høringssvar fra Annette Tørklep

Dato: 21.03.2022

Dugnad for demokratiet - eller unntakstilstand som den nye normalen?

Se vedlegg.

Vedlegg