Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 432304

Dato: 05.03.2022

Dette forslaget er opplagt lovstridig. Det finnes ingen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle «omikron» for en «allmennfarlig sjukdom».