Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 472047

Dato: 20.03.2022

Jeg støtter IKKE denne høringen!!! Dette er brudd på menneskerettighetene og diskriminerende!!! Jeg vil selv bestemme over meg selv og mine barn!!! Jeg skal IKKE sette min helse på spill for å skåne de svake og eldre. Jeg skal ikke gi avkall på mine verdier for noen andre! Det er jeg som skal leve med min kropp, og derfor gjør jeg det som er best for meg og min familie!