Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 465742

Dato: 20.03.2022

Nei, jeg ønsker ikke at det blir forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.