Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 229512

Dato: 13.03.2022

Stemmer nei til dette forslaget