Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 524916

Dato: 20.03.2022

Jeg er sterkt i mot enhver forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien, og ber om at dette forslaget tilbakekalles.