Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 170428

Dato: 10.03.2022

Hva er det dere driver med. Selv om dere i overskriften antyder at dette kun handler om håndtering av koronasituasjonen. Så unnlater dere bevisst å spesifisere det i selve reguleringen.

Dere må begynne konsekvensanalysere deres handlinger. Om det krever at dere bruker omfattende tid på selvstudier av emnene, så er det det som kreves av dere for opprettholdelse av de stillingene dere midlertidig innebefatter.

Det dere bør fokusere på er og gjenopprette den opprinnelige definisjon av hva som karakteriseres som pandemi. Dersom dette kommer tilbake på plass, er det også hensiktsmessig og ha en nedtegnet reaksjonsprotokoll.

Men hjemling av lover og forskrifter, skal dere ikke ta lett på. Vi har både grunnlov, menneskerettigheter, samt en opprettet nurnbergkodeks som nettopp ble opprettet for å håndtere maktaspirerende myndigheters krenking av menneskers frihet. Og der slipper ingen utenom.