Høringssvar fra Anny Marie Rasmussen

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette forslaget .