Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 600125

Dato: 21.03.2022

Vi avviser med dette forslaget om forlengelse, da det ikke finnes noen gyldig medisinsk eller juridisk begunnelse for det.

Viruset har vist seg å være langt mindre dødelig enn normal influensa, med 5-6 ganger færre døde enn i normale influensasesonger, og antallet sykehusinnelggelser er også langt lavere enn for nomal influensa.

Vi vil påpeke alvoret i at helsemyndighetene gjentatte ganger har laget kalkuleringer som er falske og tatt ut av lufta, og at Camilla Stoltenbeg også faktisk innrømmet at hun løy helt bevisst da hun påstod 300.000 kom til å bli smittet hver dag. Det har aldri på noe tidspunkt vært fler enn 30.000 pr dag.

Denne systematiske uredeligheten i helsevesenet og under helsedepartementets styre, er et alvorlig problem som må etterforskes og ryddes opp i.

Myndighetene har flere ganger stengt ned landet på bakgrunn av fullstendig feilslåtte og falske beregninger, og det har kostet både samfunnet og den enkelte dyrt. Mange har tatt selvmord og gått konkurs og mistet både jobb, hus og hjem som direkte konsekvens av denne uredeligheten. Det er svært alvorlig og må få konsekvenser.

Det andre som er misnt like alvorlig, er at helsemyndighetene gjennomgående har feilrapportert og overdrevet faren ved viruset, og underdrevet de alvlrige konsekvensene av nedstengningen og vaksinene. I tillegg har de tilbakeholdt tall som de etter loven er pliktig til å gi både offentligheten, myndighetene og oss, og særlig når vi har varslet søksmål knytte til vaksinepass saken som er på høring.

De har tilbakeholdt vesentlig informasjon som gjør at det ikke er mulig å avgi et skikkelig høringssvar, eller ettergå deres beslutnigner.

Vi opplever disse erfaringene som sjokkerende i et demokratisk land som Norge, der redelighet og transparens alltid har vært normalen.

Vi ber igjen om at etterforskning av helsemyndigetene og deres rapporteringer i denne saken iverksettes umiddelbart.