Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 399412

Dato: 20.03.2022

Nei til koronapass, ja til frihet.