Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 489628

Dato: 20.03.2022

Eg er i mot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter