Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 402934

Dato: 20.03.2022

Jeg har tidligere allerede svart nei til deres forlengelse, og jeg gjentar nei igjen.