Høringssvar fra ¨magne steinmo

Dato: 10.03.2022

jeg er imot nye restriksjoner slik dere foreslår. Nei til Koronapass og kontroll av frie mennesker som vi er,Stopp hele denne gaskapen dere driver på med omgående