Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104131

Dato: 08.03.2022

Nei til forlengelse! Dette er en trusel mot demokratiet!!